0 Totalt: 0,00 € Meny

Tjänster


FPA:s tilläggsersättning

Du betalar alltid själv en del av läkemedelskostnaderna, en så kallad självriskandel. Om du under samma kalenderår betalar en självrisksumma som överstiger årssjälvrisken, dvs kostnadstaket, som år 2021 är 579,78 euro, har du rätt till tilläggsersättning. När kostnadstaket är nått, betalar du endast en självriskandel på 2,50 euro per läkemedel och köp. FPA följer upp dina läkemedelskostnader, och när din årssjälvrisk är uppnådd får ersättningen direkt på apoteket. Ersättningsbara preparat är bland annat läkemedel, kliniska näringspreparat samt bassalvor. Rätten till ersättning är begränsad och gäller inte alla läkemedel.

Maskinell dosdispensering av läkemedel

Med dosdispensering får du dina läkemedel färdigt delade i engångspåsar för två veckor. Dosdispenseringspåsarna hjälper dig att hålla koll på om du tagit dina mediciner för dagen. Med dosdispensering minskar även läkemedleskostnader och läkemedelsavfall. Tag kontakt med personalen för mera information.

Förnyelse av recept

Vid behov kan du be apoteket att förnya ditt recept. Apoteket skickar då receptet till läkaren, som förnyar den. Vid förnyelse av recept tillkommer en avgift.

Mottagning av läkemedelsavfall

Vi tar gärna emot gamla och oanvända läkemedel till apoteket. Läkemedel klassas som problemavfall och får inte kastas i avfallskärlet där hemma. Kom in med läkemedlen i originalförpackningarna om möjligt. Läkemedel som innehåller jod (ex. Jodix el. Betadine) och febertermometrar som innehåller kvicksilver måste packas skilt. Vi tar också emot använda sprutor och nålar, men kom ihåg att nålarna måste packas skilt i en hållbar plastflaska eller -burk.