0 Totalt: 0,00 € Meny

LOMUDAL 40 mg/ml (60 × 0,35ml)

Läkemedel
21,04 €

Information om produkten

Styrka 40 mg/ml
Paketstorlek 60 × 0,35ml
Läkemedelsform silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus
Varunummer (VNR) 001102
Lämplighet Avsedd för människor

Innehavare av försäljningstillstånd

Sanofi Oy

Markkinoija

Sanofi Oy

Lyhyt tuotekuvaus:

Lomudal-ögondroppar används vid allergisk inflammation i ögats bindehinna, så kallad konjunktivit.

Käyttötarkoitus:

Lomudal-ögondroppar används vid allergisk inflammation i ögats bindehinna, så kallad konjunktivit. Lomudal-ögondroppar innehåller natriumkromoglikat som har snabb effekt mot klåda och rodnad. Natriumkromoglikat hindrar frisättning av histamin och övriga ämnen som framkallar inflammation. Lomudal-ögondroppar kan användas i förebyggande syfte men också då symptomen redan uppkommit. Till barn under 4 år och för långvarigt bruk endast enligt läkares föreskrift. Lomudal-ögondroppar finns i engångspipetter utan konserveringsmedel och i flaska.

Annostelu:

 • Vuxna och barn över 4 år: 1-2 droppar i vardera ögat 2 gånger per dygn
 • För att uppnå bästa möjliga effekt bör du använda Lomudal-ögondroppar regelbundet alltid då du blir utsatt för det du är allergisk mot, även när du inte har symptom
 • Se detaljerade doseringsanvisningar i tilläggsuppgifterna

Huomioitavaa:

 • Kontakta läkare ifall symptomen inte lindras inom ett par dagar
 • Ifall du använder mjuka kontaktlinser under behandlingen bör du avlägsna dem strax innan doseringen av dropparna och sätta tillbaka dem i ögonen tidigast 10 minuter efter doseringen
 • Pipetter i ett öppnat innerkuvert ska användas inom 4 veckor
 • Kontrollera läkemedlets lämplighet från bipackssedeln,  på apotek eller med din läkare ifall du har andra sjukdomar, allergier eller ifall du använder andra läkemdel

Bekanta dig här med produktens bipackssedel och läs anvisningarna noggrant innan användning

OBS! Först finsk text, sedan svenk text i bipacksedeln

Yleiset Haittavaikutukset:

 • I början av behandlingen kan övergående sveda och lokal irritation förekomma
 • Fler biverkningar i bipackssedeln

Raskaus ja Imetys:

 • Det är skäl att diskutera användning av Lomudal under graviditet med vårdanade läkare
 • Se allmänna anvisningar för läkemedelsanvändning under graviditet och amning i bipackssedeln

Linkki pakkausselosteeseen:

Bekanta digmed denna produkt genom bipacksedeln och instruktionerna noggrannt innan användning.

OBS! Först finsk text, sedan svenk text i bipacksedeln