0 Totalt: 0,00 € Meny

Sugtabletter, resoribletter, inhalatorer, sprayer

De olika kortverkande nikotinläkemedlen ger ungefär samma effekt. Vilken typ man väljer är upp till var och en. Med alla formerna utom plåster kan man själv lätt anpassa dosen.

Låt sugtabletterna smälta långsamt i munnen. Flytta tabletten i munnen från sida till sida medan du suger på den. Låt tabletten då och då vila mellan kinden och tandköttet. Fortsätt tills tabletten har löst upp sig helt (ca. 30min).
Resoribletten sätts under tungan. Den löser upp sig på en halv timme.

Många som försöker sluta röka upplever att det invanda rökbeteendet är en lika stor tröskel som nikotinberoendet. En inhalator har en cigarettformad ytterhylsa och kan därför ge händerna ungefär samma sysselsättning som vid rökandet. När rökaren suger på hylsans munstycke frigörs en liten mängd nikotin som tas upp av kroppen via munnens slemhinnor. Inhalatorn "laddas" med nikotinpluggar. Man kan antingen dra långa enhetliga bloss eller korta bloss i rad. Man ska inte dra nikotin i lungorna.

Man kan få lindriga biverkningar av resoribletter, sugtabletter och inhalatorer. De vanligaste biverkningarna är irritation i munnen, svalget och halsen. Magbesvär som halsbränna kan uppstå, om nikotin hamnar i magen. Kaffe, juice och läsk kan minska upptaget av nikotinet i munhålan så att effekten av läkemedlet minskar och risken för magbesvär ökar. Därför bör man undvika dessa drycker 15 minuter innan man tar ett tuggummi.
31,32 €
NICORETTE ICEMINT 2 mg (1 × 20kpl)

Nicorette Icemint används för att lindra nikotinbegär och abstinensbesvär vid rökstopp eller rökreduktion.

Se produktinformation
7,08 €
NICORETTE ICEMINT 2 mg (1 × 80kpl)

Nicorette Icemint används för att lindra nikotinbegär och abstinensbesvär vid rökstopp eller rökreduktion.

Se produktinformation
22,65 €
NICORETTE INHALAATTORI 10 mg (1 × 18fol)

Nicorette Inhalator är ett hjälpmedel för att sluta röka.

Se produktinformation
13,26 €
NICORETTE MICROTAB 2 mg (1 × 90fol)

Nicorette Microtab tillhör en grupp läkemedel som gör det lättare att sluta röka.

Se produktinformation
25,40 €
NICOTINELL MINT 1 mg (1 × 36fol)

Nicotinell Mint sugtablett innehåller nikotin, ett av de ämnen som finns i tobak.

Se produktinformation
9,12 €
NICOTINELL MINT 1 mg (1 × 96fol)

Nicotinell Mint sugtablett innehåller nikotin, ett av de ämnen som finns i tobak.

Se produktinformation
20,65 €
NICOTINELL MINT 2 mg (1 × 96fol)

Nicotinell Mint sugtablett innehåller nikotin, ett av de ämnen som finns i tobak.

Se produktinformation
28,74 €