0 Totalt: 0,00 € Meny

Förgiftningar och bett

Medicinskt kol används som första hjälpen vid förgiftning med bland annat de flesta läkemedel, svamp- och växtgifter. Medicinskt kol hjälper inte vid alkoholförgiftning eller vid förgiftning med lösningsmedel. Medicinskt kol får inte användas om personen har fått i sig frätande ämnen.

Det är bra att ha medicinskt kol i medicinskåpet så att behandlingen kan börjas så snart som möjligt. Giftinformationscentralen är tillgänglig alla dagar dygnet runt. Tel 09 471 977 eller 09 4711 (via växel).

Vid en kärnkraftsolycka är radioaktivt jod en av sönderfallsprodukterna. Radioaktivt jod koncentreras i sköldkörteln och utsätter den för bestrålning och en ökad risk för hypotyreos och cancer. Jodtabletter är bra att ha i medicinskåpet för de skyddar köldkörteln mot radioaktivt jod. Jod kan dock ge biverkningar och ska aldrig tas i onödan. Myndigheterna ger direktiv om när och om tabletter ska tas. Läs mera på strålsäkerhetsmyndighetens nätsida.

Kortisontabletter används som första hjälpen vid huggormsbett. Även om man tagit kortison ska man dock alltid också uppsöka läkare vid huggormsbett oberoende av om det är frågan om en vuxen person eller ett barn.

Kortisonitabletter kan också användas mot allergiska reaktioner som orsakats av bi- eller getingstick.
AMPIKYY 50 mg (1 × 3fol)

Ampikyy används som första hjälp vid reaktioner förorsakade av huggormsbett samt bi- och getingstick.

Se produktinformation
6,79 €
CARBO MEDICINALIS 200 mg (1 × 30fol)

Det verksamma ämnet är aktivt kol, som kan binda till sig skadliga och icke-önskvärda ämnen som finns i matsmältningskanalen. Carbo ...

Se produktinformation
10,15 €
11,34 €
CARBOMIX 50 g/annos (1 × 61,5g)

Carbomix används i första hand för behandling av akuta förgiftningar. Preparatet kan även användas för behandling av diarré. När aktivt ...

Se produktinformation
37,61 €
JODIX 130 mg (1 × 10kpl)

Avsikten med Jodix är att förhindra sköldkörteleffekterna av radioaktivt jod i ett nedfall vid en kärnexplosion eller kärnkraftsolycka.

Se produktinformation
10,27 €
KYYPAKKAUS 50 mg (1 × 3fol)

Kyypakkaus är bra första hjälp vid ormbett samt bi- och getingstick. Det verksamma ämnet i produkten, hydrokortison, dämpar kroppens reaktioner ...

Se produktinformation
6,99 €