0 Totalt: 0,00 € Meny

IIRIS SILMÄTIPAT (1 × 10ml)

16,24 €

Information om produkten

Paketstorlek 1 × 10ml
Varunummer (Övriga) 2152403

Markkinoija

Oy Verman Ab

Kort produktbeskrivning:

Iiris silmätipat 10 ml

Dosering:

Droppa 2 droppar i vartdera ögat genom att pressa flaskan lätt.

Förteckning över ingredienser:

Vattenlösning som innehåller korslänkad natriumhyaluronat (med 0,4 % korslänkad natriumhyaluronat), trometamol, saltsyra, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor. Utan konserveringsmedel.

Bör observeras:

Endast för en (1) användare. Endast i ögonen. Använd inte, om förpackningen är skadad eller om förseglingen brutits, då du öppnar förpackningen för första gången. Rör inte ögonen eller någon annan yta med behållarens droppspets under appliceringen. Preparatet är visköst och kan genast efter applikationen ge lindrig, kortvarig dimsyn. Använd inte preparatet om du är överkänslig mot något innehållsämne. Om du upplever problem under behandlingen, avbryt användningen av preparatet och kontakta läkare. Används ej preparatet efter utgångsdatum som anges på ytterkartongen och endosförpackningen. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.