0 Totalt: 0,00 € Meny

Avmaskningsmedel för katt

Maskmedel för katt finns som oral pasta och tabletter. Spolmask är den vanligaste inälvsparasiten hos katt. Utekatter kan dessutom ha bandmask. Katter avmaskas i allmänhet två gånger per år. Utekatter är det bra att avmaska åtminståne 3-4 gånger per år med medel som är effektiva mot spol-och bandmask.

Då man reser utomlands med katten ska man ta hand om medicinering mot echinococcus eller bandmask då man kommer tillbaka till Finland. Inälvsparasiter överförs lätt från tik till valp. Tiken ska avmaskas innan parning och minst en gång under dräktigheten. Kattungarna ska avmaskas vid två, fyra, sex och åtta veckors ålder samt 1-2 veckor innan vaccinering.
AXILUR 250 mg (1 × 10fol)

Axilur används för att behandla mogna och omogna stadier av rundmaskar, Taenia-bandmask hos hund och katt, samt för behandling av ...

Se produktinformation
11,70 €
AXILUR 250 mg (1 × 20fol)

Axilur används för att behandla mogna och omogna stadier av rundmaskar, Taenia-bandmask hos hund och katt, samt för behandling av ...

Se produktinformation
19,60 €
AXILUR 500 mg (1 × 10fol)

Axilur används för att behandla mogna och omogna stadier av rundmaskar, Taenia-bandmask hos hund och katt, samt för behandling av ...

Se produktinformation
19,24 €
8,47 €
DRONCIT VET 50 mg (1 × 2fol)

Droncit är maskmedel i tablettform för behandling av bandmask hos katt och hund. Det verksamma ämnet är prazikvantel och medicinen ...

Se produktinformation
8,27 €
12,85 €
14,08 €
15,24 €
DRONTAL VET 230/20 mg (1 × 2fol)

Drontal vet är ett maskmedel för behandling av spolmask och bandmask hos katt. Läkemedlet ges som engångsdos och innehåller pyrantel ...

Se produktinformation
8,80 €
FLUBENOL VET 44 mg/ml (1 × 7,5ml)

Flubenol oralpasta ett läkemedel i form av pasta för avmaskning av hundar och katter.

Se produktinformation
8,89 €
MIRRIX VET 11,5 % (1 × 3g)

Mirrix vet maskmedel för katt är en oralpasta som ges via munnen åt katten. Preparatet används för behandling av spol- ...

Se produktinformation
10,08 €